En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governen, en el seu Article 9, Transparència en l’organització institucional i en l’estructura administrativa

 – Conveni
 – II Conveni
 – Taules salarials
 – FTEs
 – Pla de formació