experiència i coneixement

La Fundació Hospital de Puigcerdà (FHP) és part de la història del sector sanitari i social de Catalunya per la seva història. La FHP ha estat durant molts anys l’entitat de referència en la prestació de serveis sanitaris en el marc del sistema públic de salut pel que fa a una gran part de la comarca, i ara està recuperant aquest lloc, amb uns objectius diferents però cabdals pel territori.

En primer lloc, aquesta institució compta amb una gran experiència i coneixement directe de les necessitats del territori a tots els nivells, ja que els seus serveis han cobert diverses línies, tant com a hospital comarcal, proveïdor d’atenció primària, i també com a centre de serveis sociosanitaris i socials.

El setembre de l’any 2014 l’atenció especialitzada de nivell hospitalari va traslladar la seva activitat al nou edifici de l’Hospital de Cerdanya i amb ella la seva gestió de la qual n’és titular l’AECT-HC.

La Fundació Hospital de Puigcerdà, present i futur

Actualment, a la Fundació Hospital de Puigcerdà gestionem l’Àrea Bàsica de Cerdanya, en l’àmbit de l’Atenció Primària i d’atenció a les persones amb malaltia crònica i dependència. La residència geriàtrica Puigcerdà atén pacients tant públics com privats, oferint una atenció integral i multidisciplinària, una atenció centrada en la persona. Aquesta residència per la tercera edat, única a Puigcerdà, està especialitzada en l’àmbit de la dependència, la geriatria i la psicogeriatria.

A banda de la gestió d’aquests centres de salut i residències d’ancians a Puigcerdà, el futur de la FHP també passa per la seva nova àrea privada, anomenada: Cerdanya Salut. Dins de l’àmbit de la medicina privada, Cerdanya Salut engloba diferents especialitats sanitàries oferint una atenció immediata i de qualitat a la comarca.

Centres

Actualment la Fundació Hospital de Puigcerdà (FHP) ofereix diferents tipus d’atenció a la ciutadania, entre els quals destaca l’Atenció Primària i l’atenció sociosanitària i social:

Atenció Primària

Amb una àrea d’influència de 15.000 habitants entre les comarques de Lleida i Girona, és el primer nivell d’accés dels ciutadans a l’assistència sanitària, oferint a la població un servei de proximitat i, alhora, convertir-se en la referència per exercir de pont entre els diferents nivells d’atenció sanitària, i així facilitar i garantir la continuïtat assistencial. A banda dels serveis de medicina de família i infermeria, també ofereix el servei d’odontologia, treball social i pediatria. La pediatria està ubicada en l’ Hospital de Cerdanya tot i que està gestionada per la mateixa Fundació.

Atenció sociosanitària

La residència geriàtrica de Puigcerdà dóna una atenció sociosanitària i disposa de 130 places. És una residència per gent gran a Puigcerdà que neix l’any 2000 per donar resposta a la demanda creixent dels serveis sociosanitaris i residencials de la Cerdanya. L’objectiu principal de la residència és proporcionar atenció personal, sociosanitària i social, de qualitat tècnica i humana a les persones amb una discapacitat física i / o psíquica, i als seus familiars, amb l’objectiu de donar-los suport i els serveis més adequats que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida. Per tant, la residència geriàtrica de Puigcerdà (gestionada per la FHP) ofereix una atenció centrada en la persona. És una residència que compta amb les Unitats de Convalescència, de Llarga i Mitja Estada, Centre de Dia i Hospital de Dia i Residència Assistida pública i privada.

Rehabilitació a Puigcerdà

La Fundació Hospital de Puigcerdà ofereix altres serveis a la ciutadania del territori. Un d’ells és el servei de rehabilitació amb prestacions ambulatòries, domiciliàries i també a l’Hospital de Cerdanya, a més a més de l’atenció a mútues i usuaris privats. El servei de rehabilitació que havia estat instal·lat a la residència d’ancians de Puigcerdà des de l’any 2000, ha tornat de nou a la seva ubicació inicial, és a dir, a la seu de la Fundació, situada a la Plaça de Santa Maria, a Puigcerdà, amb la intenció d’adequar les seves instal·lacions a la gran demanda existent.

Atenció a pistes d’esquí

La Fundació Hospital de Puigcerdà també és l’empresa gestora de la Clínica de La Molina proporcionat als usuaris atenció immediata a les pistes d’esquí.

Codi ètic

Coneix el nostre compromís amb la societat, els ciutadans i els treballadors.
Veure el Codi Ètic de la Fundació Hospital de Puigcerdà.