PASSAT, PRESENT I FUTUR

1190

L’Hospital de Puigcerdà, conegut antigament com a Hospital Major o Hospital de Pobres, és una de les institucions més antigues de la comarca de la Cerdanya. Els historiadors situen la data de la seva construcció entre els anys 1185 i 1189. L’any 1190, el Sereníssim Rei Pedro de Aragón, el confirmà als habitants puigcerdanencs i el va posar sota la seva reial protecció.

1206

Com a fet anecdòtic cal destacar que l’any 1202 el Rei Pere el Catòlic, Comte de Barcelona, va concedir al centre un sester de sal cada setmana a percebre sobre el dret de feu reial, que es cobrava en aquesta vila. De la mateixa manera, anys després mitjançant una declaració reial, els venedors havien de donar les escorries de l’oli als pobres de l’hospital. I uns anys més tard, el 1206, el bisbe li va donar llicència per a tenir església i cementiri propis.

1242

El centre era llavors més aviat un lloc d’acolliment per a persones desvalgudes o malalts pobres, als quals s’alimentava, tractava i enterrava en cas de defunció. Era gestionat per uns administradors de la mateixa localitat nomenats pel consolat, que havien de retre comptes anualment. L’any 1242, el rei Jaume I reitera la seva protecció a favor dels pobres de l’hospital.

1630

Uns segles més tard, l’any 1630 i per concessió del Papa Urbà VIII, es va construir una església. La plantilla de personal solia ser fins el segle XVIII, un hospitaler, la seva muller i un metge.

1887

L’agost de l’any 1887, el bisbe Casañas, va celebrar una solemne funció religiosa en la qual s’instituïa la congregació de les Germanes de la Caritat que sota la invocació del Sant Àngel Custodi es creà específicament per aquest hospital.

1948

I uns anys després va ser clau l’ajuda de famílies de la ciutat, que va permetre afrontar l’any 1948 la incorporació d’una casa annexa a l’hospital que finalment, l’any 1973, va suposar l’inici de les obres d’ampliació i modernització de l’hospital.

1980

Durant la dècada dels 80 l’hospital passà a formar part de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública de Catalunya i es constituí una Fundació per la seva gestió. I ja en ple segle XXI es va construir la Residència de Puigcerdà sota la dependència de la mateixa Fundació Hospital de Puigcerdà, a la qual finalment s’integrà l’ABS de la Cerdanya.