Respecte, Transparència i Promoció de la salut

Adjunta el teu currículum i envia’l al departament de recursos humans

Sol·licitar un certificat de serveis prestats

Accedeix a la nostra cartellera en línia amb les ofertes de feina disponibles

Respondre a una de les nostres ofertes de feina disponibles

Recursos humans:

Telèfon:
972 880 150 extensions 155 o 113

E-mail:
rrhh@fhp.cat

Missió

La Fundació Hospital de Puigcerdà (FHP) té com a missió principal el compromís amb la salut i el benestar dels ciutadans, el desenvolupament personal dels nostres professionals i aportar valor afegit al nostre entorn sociodemogràfic. Això ho fem mitjançant la prestació de serveis, tant públics com privats, en els àmbits de la salut, social i de docència.

Valors

Els nostres valors, que regeixen en tot moment la nostre activitat dins de la institució, són els compromisos que adoptem amb els Pacients/Usuaris i els seus familiars, els professionals/treballadors i la societat. Aquests desenvolupen els elements bàsics de Respecte, Transparència i Promoció de la salut de caràcter públic o privat, adients al nostre entorn. Si et sents identificat amb la nostra missió i els nostres valors, i desitges format part del nostre equip, agrairem et posis en contacte amb nosaltres.

Pel què fa a les prestacions de salut i/o socials, es realitzen de manera integral als ciutadans de la Cerdanya (ja sigui per residència habitual o per residència transitòria).

ENVIAR UN CURRÍCULUM


    RESPONDRE A UNA OFERTA DE TREBALL


      SOL·LICITAR UN CERTIFICAT DE SERVEIS PRESTATS

        Les dades que facis arribar a la Fundació Hospital de Puigcerdà, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, s’utilitzaran exclusivament per processos de selecció que es duguin a terme i en els que es valora l’ajust del teu perfil amb el que es sol·licita. Garantim que les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i podràs exercitar el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’entitat, remeten sol·licitud per escrit a l’adreça Plaça Santa Maria, 1-2 de Puigcerdà (17520 – Girona).