AL TEU COSTAT

Campanya de vacunació escolar

Tenim l’objectiu de millorar la salut infantil de la comarca i de mantenir o augmentar el nivell de cobertura de vacunacions dels nens en època escolar, a través del compliment del calendari de vacunacions vigent.

Incidim en les vacunacions dels escolars immigrants, i informem als pares sobre la importància del correcte estat de les vacunacions i les malalties prevenibles amb la vacunació.

Programa Salut i Escola

Consulta d’infermeria quinzenal durant el període escolar a l’INS Pere Borrell i a l’Escola Vedruna, amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes relacionats preferentment amb:

Salut mental
Salut afectivo-sexual
Consum de drogues, alcohol i tabac
Trastorns relacionats amb l’alimentació

PAFES, Programa d’Activitat Física i Esport Saludable

Donem consells i/o prescripció d’activitat física i esport en la consulta, incorporant informació de tota la oferta d’activitats d’esport que es poden fer a la comarca, públiques i privades.

Programa Beure menys

Volem identificar els casos en què el consum d’alcohol pot perjudicar la salut dels pacients, i contribuir a la presa de consciència dels perills que el consum de risc pot comportar.

Seguiment de Pacients amb Patologia Crònica: Diabetis, Hipertensió, Dislipèmies i Obesitat

En les consultes d’infermeria fem el seguiment dels nostres pacients amb patologies cròniques, per, des de la primera visita, i les consecutives, garantir un bon control de la seva situació de salut, amb els paràmetres i la periodicitat que indiquen els protocols vigents.

Infància sense fum per a progenitors de nens menors de tres anys

Malgrat que gairebé tots els progenitors que fumen prenen mesures a casa, en molts casos els infants estan exposats al fum de tabac. En la consulta d’infermeria del Programa del Nen Sà aconsellem als pares i mares per a què prenguin mesures útils per evitar l’exposició del fum del tabac als nadons.

Programa ATDOM, d’Atenció Domiciliària

L’Atenció Domiciliària és el conjunt d’activitats, de caire social i sanitari, inclòs el d’àmbit comunitari, que realitzem al domicili de la persona, amb la finalitat de detectar, valorar i donar suport i seguiment als problemes de salut de l’individu o de la família, tot potenciant l’autonomia i millorant la qualitat de vida.

Atenció Primària sense Fum

Donem a conèixer els efectes nocius de fumar i facilitem eines i suport sanitari per deixar l’hàbit del tabac.

 A la consulta sense fum, infermeria dona suport al pacient per planificar i iniciar la deshabituació del tabac, i a més fa l’acompanyament de tot el procés.

Pacient Expert en Diabetis

Programa de nou setmanes per a donar suport a les persones diabètiques per manejar el seu dia a dia.

Programa Nen Sà

L’equip de pediatria, en les consultes d’infermeria i mèdiques, fan la valoració integral del nen i de la seva família, gestionen el programa d’activitats preventives de l’edat pediàtrica i el programa de vacunes, fan educació i promoció de l’autocura i prevenció d’accidents i/o malalties.

Vols fer alguna consulta sobre algun d'aquests programes de salut?