Informacions i altres

Unitat d’Atenció al Client (UAC)

La Unitat d’Atenció al Ciutadà (UAC) és la responsable de posar a disposició dels ciutadans una línia de comunicació permanent amb els centres i/o entitats assistencials, amb l’objectiu principal d’orientar i facilitar al ciutadà l’accés als seus drets i deures en relació a la salut. Així mateix, estudia i analitza la satisfacció dels ciutadans entesa com a qualitat en la percepció del servei prestat.

La UAC agrupa les opinions i suggeriments dels ciutadans envers l’atenció prestada, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la satisfacció del servei. Els principis que regeixen les actuacions d’aquesta unitat són l’equitat, l’eficàcia i la qualitat.

Aquesta unitat disposa de bústies per a enquestes i suggeriments a diferents punts dels centres: a l’entrada principal del CAP de Puigcerdà i del CAP de Bellver de Cerdanya i també de la Residència de Puigcerdà.

Si voleu contactar amb la Unitat d’Atenció al Client presencialment, podeu adreçar-vos a la planta baixa del CAP de Puigcerdà, (Plaça de Santa Maria, 1-17520 Puigcerdà), de dilluns a divendres de 8 a 15.30h.

També podeu fer-ho per telèfon 972 880150 ext. 106 o bé enviant un correu electrònic a UAC@fhp.cat

Quins són els meus drets i deures

La “Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció primària” és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut. S’hi defineix què esperen les persones del sistema sanitari (drets) i, també, quin compromís hi ha com a individus actius (deures).

Els principis en els quals es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l’autonomia, la igualtat, l’accés a la informació i el coneixement en salut, i el compromís cívic.

Com fer les voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són les instruccions que una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. També admet la possibilitat que la persona nomeni un representant que podrà actuar amb l’equip sanitari com a interlocutor, en cas que ella no estigui en condicions d’expressar la seva voluntat.

Les voluntats anticipades es recullen en un document de voluntats anticipades (DVA), regulat per la Llei 21/2000, de 29 de desembre.

Com fer-se donant d’òrgans i teixits

L’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT), del Servei Català de la Salut, és responsable de planificar, ordenar i coordinar qualsevol activitat relacionada amb l’extracció, conservació, distribució, transplantament i intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya, així com avaluar els resultats dels trasplantaments per a la presa de decisions clíniques i administratives.

Els vostres òrgans poden completar una vida. Per manifestar la vostra voluntat de ser donant d’òrgans el primer que cal fer és comunicar-ho als familiars i amics més propers. Fer-se el carnet de donant i portar-lo amb la documentació personal ajuda a refermar i testimoniar la decisió, no compromet a la persona sol·licitant i se’n pot desfer en qualsevol moment si es canvia d’opinió. Podeu obtenir el carnet gratuïtament a la web de l’OCATT.

Qualsevol persona pot ser donant potencial, sempre que en vida no s’hagi manifestat en contra de la donació. També podeu deixar-ne constància a través de la pàgina web La Meva Salut, apartat “Voluntats i donacions”. Serà visible a la vostra història clínica, des de la Història clínica compartida de Catalunya (HC3) i d’aquesta manera els professionals de la salut tindran coneixement de la vostra voluntat de ser donant.

Per a més informació consulteu el Canal Donació i transplantaments del Catsalut.

Llei de la Dependència

L’anomenada Llei de la Dependència és el tret de sortida per universalitzar el dret d’atenció a les persones amb dependència; és a dir, totes aquelles que no poden fer elles soles les activitats bàsiques de la seva vida diària.

Per a més informació enllaç a http://treballiaferssocials.gencat.cat/

Promoció de la Salut

El Canal Salut és un projecte del Departament de Salut que posa a l’abast del ciutadà tot un programa d’actuacions transversals per ajudar-lo a implicar-se i corresponsabilitzar-se de la seva salut. Hi trobareu informació, recomanacions, notícies i un apartat de vida saludable.

Seguretat del pacient

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/ciutadania/

La millor prevenció per reduir riscos innecessaris en l’atenció sanitària és la comunicació i col·laboració entre pacients, familiars i professionals. És molt important que expliqueu amb detall tota la informació clínica del vostre cas al personal sanitari: què us passa, des de quan, on sentiu les molèsties o dolor, quina medicació preneu, si patiu alguna al·lèrgia, si fumeu, etc.

La Fundació Hospital de Puigcerdà està compromesa amb la seguretat del pacient i amb la prevenció dels riscos durant l’atenció a l’usuari, i per fer més segures l’atenció i estada als nostres centres us donem una sèrie de recomanacions:

Si teniu visita amb Atenció Primària
 • Identifiqueu-vos sempre amb la Targeta Sanitària, passaport o DNI.
 • Expliqueu amb detall el que us passa.
 • Si sou al·lèrgics a medicaments o aliments, digueu-ho de seguida.
 • Conegueu el vostre tractament: quins medicaments preneu, com, quan i per què. Demaneu el pla de medicació i porteu-lo sempre a sobre.
 • Escolteu amb atenció tot el que us digui el personal sanitari.
 • Assegureu-vos d’haver entès el que us han explicat, pregunteu tot el que no sapigueu de la vostra malaltia.
 • Si us preocupa no recordar tot el que us han dit o no entendre-ho bé, feu-vos acompanyar per una persona de la vostra confiança.
 • Verifiqueu la documentació que us donem i que hi constin correctament els vostres nom i cognoms.
Si esteu ingressats al centre sociosanitari

Medicació:

 • Informeu a l’ingrés de la medicació que preneu habitualment.
 • Notifiqueu si patiu algun tipus d’al·lèrgia o intolerància a medicaments.
 • No prengueu cap fàrmac sense informar als professionals sanitaris.
 • Us demanem que no interrompeu el professional mentre prepara i administra la medicació.

Alimentació:

 • Notifiqueu si patiu algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària.
 • No prengueu cap aliment pel vostre compte sense l’autorització del personal sanitari.

Higiene de mans:

 • Utilitzeu aigua i sabó o bé solució desinfectant que trobareu a l’habitació.
 • Renteu-vos les mans abans i després dels àpats, d’anar al bany i sempre que estiguin brutes.
 • Familiars i acompanyants han de seguir les mateixes normes sempre que arribin i marxin del centre.

Prevenció de caigudes:

 • Utilitzeu sabatilles tancades i amb sola antilliscant.
 • Valoreu la utilització de bastó o caminador si teniu problemes d’equilibri o per caminar amb seguretat.
 • Demaneu ajuda per anar al bany si ho creieu convenient.
 • Manteniu el llit tan baix com sigui possible