MEMÒRIES

A continuació podeu conèixer l’activitat de la Fundació Hospital de Puigcerdà a través de les seves memòries, des del 2001 fins l’actualitat.
En aquests documents trobareu per anys les seves xifres econòmiques i fets més destacats.