EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENT

La FHP ha estat durant molts anys l’entitat de referència en la prestació de serveis sanitaris en el marc del sistema públic de salut pel que fa a una gran part de la comarca, i ara està recuperant aquest lloc, amb uns objectius diferents però cabdals pel territori.

En primer lloc, aquesta institució compta amb una gran experiència i coneixement directe de les necessitats del territori a tots els nivells, ja que els seus serveis han cobert diverses línies, tant com a hospital comarcal, proveïdor d’atenció primària, i també com a centre de serveis sociosanitaris i socials.

El setembre de l’any 2014 l’atenció especialitzada de nivell hospitalari va traslladar la seva activitat al nou edifici de l’Hospital de Cerdanya i amb ella la seva gestió de la qual n’és titular l’AECT-HC.(Agrupació Europea de Cooperació Territorial)

La Fundació Hospital de Puigcerdà, present i futur

La Fundació Hospital de Puigcerdà gestiona l’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya, en l’àmbit de l’Atenció Primària i d’atenció a les persones amb malaltia crònica i dependència. La Residència i el sociosanitari, atén pacients tant públics com privats, oferint una atenció integral i multidisciplinària, treballant en el model d’atenció centrada en la persona. Aquesta residència per a persones grans, també ofereix atenció en l’àmbit de la dependència, la geriatria i la psicogeriatria.

A banda de la gestió d’aquests centres, el futur de la FHP també passa per la seva nova àrea privada, anomenada: Cerdanya Salut. Dins de l’àmbit de la medicina privada, Cerdanya Salut engloba diferents especialitats sanitàries oferint una atenció immediata i de qualitat a la comarca.

Àrea Bàsica de Salut

L’Atenció primària, amb una àrea d’influència de 18.000 habitants entre les comarques de Lleida i Girona, és el primer nivell d’accés dels ciutadans a l’assistència sanitària, oferint a la població un servei de proximitat i, alhora, convertint-se en la referència per exercir de pont entre els diferents nivells d’atenció sanitària, i així facilitar i garantir la continuïtat assistencial. A banda dels serveis de medicina de família i infermeria, també ofereix el servei d’odontologia, treball social i pediatria. La pediatria està ubicada a l’Hospital de Cerdanya tot i que està gestionada per la mateixa Fundació.

Cerdanya Salut

Cerdanya Salut és la nova aposta de la Fundació Hospital de Puigcerdà per ampliar i oferir serveis sanitaris i de qualitat a la comarca. Compta amb valorats professionals de la salut en l’àmbit privat que donen una atenció sanitària especialitzada als habitants i visitants de la comarca, oferint-los tècniques mèdiques properes i innovadores que a més els hi permetin evitar els llargs desplaçaments.

Rehabilitació

El centre de rehabilitació es un servei transversal que ofereix prestacions ambulatòries i domiciliàries de rehabilitació i logopèdia. També dóna servei a les persones ingressades a l’Hospital de Cerdanya, a més a més de l’atenció a mútues i usuaris privats. El servei de rehabilitació que havia estat instal·lat a la residència d’ancians de Puigcerdà des de l’any 2000, ha tornat de nou a la seva ubicació inicial, és a dir, a la seu de la Fundació, situada a la Plaça de Santa Maria, a Puigcerdà, amb la intenció d’adequar les seves instal·lacions a la gran demanda existent.

Residència

La residència per a gent gran, ubicada a Puigcerdà, neix l’any 2000 per donar resposta a la demanda creixent dels serveis residencials de la comarca. Està especialitzada en l’àmbit de la dependència, la geriatria i la psicogeriatria, atén pacients tan públics com privat ofereix una atenció professional i humana i treballa amb l’objectiu d’aportar qualitat de vida a les persones que viuen al nostre centre. Els procediments assistencials se sostenen en una estructura ètica basada en la dignitat, en el principi d’autonomia i del benestar emocional. L’atenció als seus residents es basa en l’atenció centrada en la persona, amb independència del seu nivell d’autonomia funcional o de la seva capacitat cognitiva.

Sociosanitari

L’objectiu d’aquest servei és atendre persones malaltes, generalment amb patologies cròniques i/o amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se d’un model d’atenció interdisciplinària que té com a objectius potenciar la seva autonomia, pal·liar les limitacions o símptomes i facilitar la seva reinserció social. També per aquelles patologies avançades o en situació de final de vida.