CARTA PRESIDENT

Benvinguts / Benvingudes

És un honor dirigir-me a tots vosaltres en qualitat de president d’aquesta distingida institució.

En primer lloc, vull expressar la meva gratitud a tots els membres de la FHP per la seva dedicació i compromís de la promoció i el desenvolupament de la salut a la nostre comunitat. Com a president el meu principal objectiu és assegurar que la FHP continuï brindant l’atenció mèdica de qualitat als nostres pacients. Reconec la importància de comptar amb un equip mèdic altament capacitat i compromès, així com les instal·lacions i la tecnologia de vanguàrdia per poder oferir el millor servei. Estic compromès amb la millora contínua i l’actualització dels nostres serveis, així com donar la importància a cada servei que oferim des de l’atenció primària, rehabilitació, el centre privat, el centre sociosanitari i la residència d’avis, creant un ambient segur, còmode i acollidor pels nostres residents. Volem millorar les instal·lacions perquè siguin còmodes i segures, promovent les activitats recreatives i socials pel benestar físic i mental.

Treballarem en una estreta col·laboració amb els professionals de la salut, juntament amb les autoritats sanitàries i altres col·laboradors, per garantir que la nostra FHP estigui al dia dels avanços mèdics i de les millors pràctiques en el camp de la salut.

La FHP també té un paper fonamental en la promoció de la salut i en la conscienciació de la nostra comunitat. Estem compromesos amb la prevenció i l’educació que comportin estils de vida saludables i ajudin a la prevenció d’enfermetats.

Per últim, agraïr a tots els col·laboradors que fan possible el funcionament de la nostra institució, sense el seu recolzament no podríem desenvolupar la nostra labor en benefici de la salut de la nostra comunitat.

En resum, l’objectiu com a president de la FHP és garantir que la fundació continuï endavant amb un model d’atenció mèdica de qualitat, d’innovació i la promoció de la salut.

Treballem per aconseguir aquest objectiu.

Jordi Gassió i Borràs.

Alcalde de Puigcerdà.

Junta del Patronat de la Fundació

El govern i administració de la Fundació correspon al Patronat, que és l’òrgan que exerceix la representació, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals, d’acord amb la Llei.

El Patronat estarà format pels següents membres:

President
Jordi Gassió Borràs

Vicepresident
Francesc Armengol Morales

Secretaria
Maria del Mar Quera i Bofarull

Tresorer
Salvador Piguillem Sánchez

Vocal
Josep Grau i Navarro

Vocal
José Martín Esteban

Vocal
Roser Respecte Pascual

Vocal
Joan Barnola Montilla

Vocal
Francisca Riu Roldan