El Canal de Denúncies de conductes contràries a la legislació vigent o a les normatives internes de la FHP, és el canal de comunicació que té com a objectiu, que tot treballador, voluntari, estudiant, treballador no assalariat que presti servei professional ,contractista, subcontractista o proveïdor de la FHP pugi posar en coneixement  mitjançant el formulari o al correu electònic habilitat canaldedenuncies@fhp.cat l’incompliment de la legislació o normativa actual.

Veure Protocol Canal de denúncies

IMPORTANT. Aquest canal de denúncies va dirigit a l’àmbit professional, per la resta de persones que vulguin informar d’un fet denunciable ho poden fer a través de l’agència d’antifrau de Catalunya.

 

    Nom i cognoms (opcional)

    Correu electrònic (opcional)

    Missatge

    Fitxer (opcional)

    Telèfon de contacte (opcional)