D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol ciutadà pot sol·licitar informació que no hagi pogut obtenir del nostre web. Si voleu conèixer alguna informació, només heu d’enviar aquest formulari per sol·licitar-nos-la.

    Les dades que facis arribar a la Fundació Hospital de Puigcerdà, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre, s’utilitzaran exclusivament per processos de selecció que es duguin a terme i en els que es valora l’ajust del teu perfil amb el que es sol·licita. Garantim que les dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i podràs exercitar el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant l’entitat, remeten sol·licitud per escrit a l’adreça Plaça Santa Maria, 1-2 de Puigcerdà (17520 – Girona).