Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya2022-03-11T09:54:46+01:00

PRÒXIMS I ACCESIBLES

Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya

L’Atenció Primària és el primer graó de la xarxa assistencial i el primer contacte entre els pacients i els professionals sanitaris. A la Fundació Hospital Puigcerdà creiem en una Atenció Primària basada en el ciutadà com a eix central al voltant del qual gira el sistema i l’atenció.

Per això, els professionals de l’Atenció Primària de la Cerdanya vetllem per aconseguir donar resposta a les necessitats integrals dels ciutadans des del punt de vista multidisciplinar, social i sanitari, amb una visió de la salut i la malaltia centrada en la persona i el seu entorn, buscant major proximitat i accessibilitat.

Cartera de serveis

En l’àmbit de l’Atenció Primària, els i les especialistes en Medicina de Família i Comunitària s’ocupen de realitzar les activitats de prevenció i promoció de la salut.
El metge i la infermera són els principals responsables de l’atenció a les persones amb problemes de salut aguts i crònics, coordinant la solució d’aquests problemes amb altres especialistes i nivells assistencials.

Professionals

Metges/metgesses de família

Aragonés Barbansa, Regina
Bitrià Sorribas, Montserrat
Bonet Pedrol, Francesc
Bosch Estrada, Thais
Caba Muñoz, Irene Gabriela
Coll Sales, Pere
Fontecha Valero, Bàrbara – Directora d’ABS Cerdanya
Gómez Rodrigo, Antonio Reinaldo
Martínez Lorenzo, Víctor Francisco
Perletti , Luciano Roberto
Sasieta Wong, Jorge Alfonso
Tapia Pepe, Analia Laura

Infermeria

Brugulat Cabanes, Jordi
Cots Domínguez, Susanna
Hijosa Ortega, Maria Emilia
Lara Misas, Azucena
Nicolau Fontdevila, M. Teresa
Oller Dausa, Maria Isabel
Pulido Polo, Isabel
Roca Imbern, Mònica
Ruano Puig, Sabina
Silvestre Piedrafita, Meritxell
Vilalta Serarols, Cristina – Adjunta a la direcció de l’ABS Cerdanya

Auxiliars d’infermeria

Badia Castillo, Elena
Sanz Estragués, M. del Pilar

Pediatria

Benito Acin, Esther
Cruz Vila, Dèlia
Hernández Roca, Ana Isabel

Infermeria pediàtrica

Infermeria pediàtrica
Bertran Bombardó, Montserrat
Parés Saborit, Anna

Odontologia

Guinot Sirvent, Agustí
Olivé Moncho, Carlos

Treball social

Bonet Autet, Montserrat

Administratius/administratives

Bejerano Ortega, M. Rosa
Castaño Subirana, Felicidad
Esteban Fages, Sònia
López Ruíz, Julia Isabel
Luque Garriga, M. Tània – Gestora COVID
Mas Viñas, Marta – Gestora COVID
Matas Padilla, Joan
Muro Romero, Carmen
Sánchez Castaño, Judit
Seoane Garcia, Olga

Neteja

Prol Ferreño, Francisca
Salguero Lima, Carmen
Vázquez Fernández, Benita
Zurano Robles, Bárbara

Infermeria

Els i les professionals d’infermeria tenen la tasca d’atendre i fer el seguiment de les persones sanes o amb patologies agudes i cròniques, en situacions critiques, de dependència, vellesa o de final de la vida, a la consulta, al domicili o en la comunitat.

Treball Social

Des del treball social sanitari es treballa per ajudar al pacient i a la seva família a realitzar un procés d’adaptació a la nova situació davant d’una malaltia.

Inclou també les activitats preventives destinades a la promoció de la salut posant les eines necessàries perquè l’entorn sociofamiliar no incideixi negativament en el problema de salut plantejat.

A més, es proporciona una orientació sobre els recursos socials i sanitaris disponibles a la zona, així com assessorament en tràmits del Departament de Benestar Social (dependència, discapacitat i altres).

Odontologia

Tenir cura de la boca és de la màxima importància per mantenir una vida sana i una bona salut general, fent especial èmfasi en els nens, embarassades i grups de risc. A l’ABS de la Cerdanya s’ofereixen totes les prestacions d’odontologia finançades pel Servei Català de la Salut.

Població infantil

 • Revisió bucodental
 • Consells d’higiene oral i nutrició
 • Aplicació de fluor
 • Segellats de fissures
 • Extraccions dentals
 • Visites d’urgència
 • Tractaments conservadors en dents definitives en menors de 7-15 anys

Població adulta

 • Revisió bucodental
 • Consells d’higiene oral i nutrició
 • Diagnòstic de malalties bucodentals i consell professional sobre possibles tractaments
 • Derivació a cirurgia maxil·lofacial de Fundació Althaia de Manresa quan la patologia ho requereix
 • Extraccions dentàries

Embarassades

 • Revisió bucodental
 • Higiene i fluor

Pediatria

El Servei de Pediatria de la Fundació Hospital de Puigcerdà fa el seguiment i control de l’evolució del correcte desenvolupament de nens i nenes dels 0 als 14 anys, seguint el Programa del Nen Sà i tracta les malalties pediàtriques, en el marc de l’equip d’atenció primària de la salut.

L’equip de pediatria desenvolupa la seva activitat a l’Hospital Cerdanya on compta amb dues pediatres Ester Benito i Dèlia Cruz i dues infermeres Anna Parés i Montserrat Bertran

Consultes de Pediatria

 • Matins de dilluns a divendres, de 9 a 14h i tardes de dilluns a dijous  15 a 19h
 • Una de les consultes de Pediatria és per a les visites programades i l’altra per a les visites urgents, cadascuna atesa per un pediatre/a o una metgessa de família.

Infermeria pediàtrica

 • Matins de dilluns a divendres, de 8 a 14h i tardes dilluns, dimecres i dijous de 15 a 17h i dimarts de 15 a 20h
 • Extraccions pediàtriques dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9h del matí.

Las tasques principal de l’equip són:

 • Tractar els problemes de salut dels nens amb una visió integral d’atenció a la persona.
 • Realitzar activitats de prevenció (vacunacions, etc.).
 • Fer un seguiment del nen i de la seva salut durant el seu creixement seguint el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica.
 • Facilitar l’accés a proves diagnòstiques i derivar a l’atenció especialitzada quan la patologia del nen ho faci necessari.
 • Donar consells de salut a la família i en grup de qüestions relatives a la salut de l’infant.
L’equip de pediatria desenvolupa la seva activitat a l’Hospital Cerdanya.
Camí d’Ur, 31 – 17520 Puigcerdà
Tel. 972 65 77 77

Dies mundials

6 d’abril
Dia Mundial de
l’Activitat Física
5 de maig
Dia del
Rentat de mans
31 de maig
Dia del
del Tabac
15 de juny
Dia mundial sobre
l’abús i el maltractament
a la gent grant
Octubre
Inici de
la campanya vacunal
de la grip
14 de novembre
Dia mundial
de la Diabetis
Del 14 al 18 de Novembre
Setmana del
Cribratge de l’Alcohol

Salut comunitària

La salut comunitària és un dels pilars de l’atenció primària, és per això que a l’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya es duen a terme diversos programes de salut comunitària.

Programes de salut

Campanya de vacunació escolar
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-en-centres-educatius/
Tenim l’objectiu de millorar la salut infantil de la comarca i de mantenir o augmentar el nivell de cobertura de vacunacions dels nens en època escolar, a través del compliment del calendari de vacunacions vigent.

Incidim en les vacunacions dels escolars immigrants, i informem als pares sobre la importància del correcte estat de les vacunacions i les malalties preventives amb la vacunació.

Programa Salut i Escola
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Infancia-i-adolescencia/Adolescencia/salut-i-escola/
Consulta d’infermeria quinzenal durant el període escolar a l’INS Pere Borrell i a l’Escola Vedruna, amb l’objectiu de millorar la salut dels adolescents a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes relacionats preferentment amb:

 • Salut mental
 • Salut afectiva-sexual
 • Consum de drogues, alcohol i tabac
 • Trastorns relacionats amb l’alimentació

PAFES, Programa d’Activitat Física i Esport Saludable
https://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pla-dactivitat-fisica-esport-i-salut-pafes/
Donem consells i/o prescripció d’activitat física i esport en la consulta, incorporant informació de tota la oferta d’activitats d’esport que es poden fer a la comarca, públiques i privades.

Programa Beure menys
http://beveumenys.cat/
Volem identificar els casos en què el consum d’alcohol pot perjudicar la salut dels pacients, i contribuir a la presa de consciència dels perills que el consum de risc pot comportar.

Seguiment de Pacients amb Patologia Crònica: Diabetis, Hipertensió, Dislipèmies i Obesitat
En les consultes d’infermeria fem el seguiment dels nostres pacients amb patologies cròniques, per, des de la primera visita, i les consecutives, garantir un bon control de la seva situació de salut, amb els paràmetres i la periodicitat que indiquen els protocols vigents.

Infància sense fum per a progenitors de nens menors de tres anys
Malgrat que gairebé tots els progenitors que fumen prenen mesures a casa, en molts casos els infants estan exposats al fum de tabac. En la consulta d’infermeria del Programa del Nen Sà aconsellem als pares i mares per a què prenguin mesures útils per evitar l’exposició del fum del tabac als nadons.

Programa ATDOM, d’Atenció Domiciliària
L’Atenció Domiciliària és el conjunt d’activitats, de caire social i sanitari, inclòs el d’àmbit comunitari, que realitzem al domicili de la persona, amb la finalitat de detectar, valorar i donar suport i seguiment als problemes de salut de l’individu o de la família, tot potenciant l’autonomia i millorant la qualitat de vida.

Atenció Primària sense Fum
http://www.papsf.cat/
Donem a conèixer els efectes nocius de fumar i facilitem eines i suport sanitari per deixar l’hàbit del tabac.

A la consulta sense fum, infermeria dona suport al pacient per planificar i iniciar la deshabituació del tabac, i a més fa l’acompanyament de tot el procés.

Pacient Expert en Diabetis
Programa de nou setmanes per a donar suport a les persones diabètiques per manejar el seu dia a dia.

Programa Nen Sà
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Infancia-i-adolescencia/Infancia/infancia-amb-salut/
L’equip de pediatria, en les consultes d’infermeria i mèdiques, fan la valoració integral del nen i de la seva família, gestionen el programa d’activitats preventives de l’edat pediàtrica i el programa de vacunes, fan educació, promoció i prevenció d’accidents i/o malalties.

Servei admisions

Al Servei d’Admissions hi podeu sol·licitar informació, visites programades o dur a terme tràmits i gestions d’atenció primària. També s’encarrega de fer la recepció de les consultes per a la Unitat d’Atenció al Ciutadà (uac@fhp.cat), així com els suggeriments, les reclamacions, els agraïments i les gestions relacionades amb la donació d’òrgans i voluntats anticipades.

Com podeu demanar cita prèvia

Per demanar cita prèvia per venir a visitar-vos ho podeu fer:

 • De forma presencial i/o telefònica, al Servei d’Admissions, de 8 a 20h, de dilluns a divendres
 • De forma telemàtica, a través de la meva salut

Urgències

Per a urgències, disposeu del servei de 24 hores d’atenció continuada, tant a domicili com al CAP de Puigcerdà.

Per a urgències vitals, truqueu al 112

Preguntes freqüents

La Meva Salut2021-10-30T12:49:30+01:00

És el web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut, serveis i inclou també la informació que s’ha generat per l’atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics. També permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur.

Per garantir la seguretat i la confidencialitat en l’accessibilitat a les dades, només hi tindran accés les persones de 16 anys o més que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) i un certificat digital o un codi d’usuari que es demana al CAP. Us podeu adreçar a la Unitat d’Atenció al Client .

Per a més informació

Com demanar el transport sanitari2021-10-30T12:48:23+01:00

El transport sanitari no urgent es fa, preferentment, amb transport col·lectiu, excepte que el metge indiqui el contrari. El servei d’Admissions s’encarregarà de sol·licitar el servei a l’empresa que gestiona el transport sanitari.

Per a més informació

Com actualitzar les dades personals2021-10-30T12:47:45+01:00

És molt important que tingueu actualitzades les vostres dades personals, ja que és la manera que tenim de contactar amb vosaltres i informar-vos de les visites i intervencions programades. Les podeu actualitzar al Servei d’Admissions de la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Com fer un suggeriment, agraïment, consulta o reclamació2021-10-30T12:47:22+01:00

Us podeu adreçar a la Unitat d’Atenció al Client

Com demanar la baixa2021-10-30T12:46:38+01:00

Heu de demanar cita amb el vostre metge de capçalera del Centre d’Atenció Primària, que és el professional autoritzat per fer-vos el document de baixa de malaltia comuna.

Com demanar la targeta sanitària individual (TSI)2021-10-30T12:46:21+01:00

La targeta sanitària individual (TSI) identifica i acredita els ciutadans com usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. És gratuïta i facilita l’accés als centres de la xarxa sanitària pública. També permet obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut a la farmàcia. És personal i intransferible.

Per demanar-la o renovar-la, adreceu-vos a la Unitat d’Atenció al Client del vostre Centre d’Atenció Primària.

Per a més informació

Com fer-se donant d’òrgans i teixits2021-10-30T12:45:34+01:00

L’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT), del Servei Català de la Salut, és responsable de planificar, ordenar i coordinar qualsevol activitat relacionada amb l’extracció, conservació, distribució, transplantament i intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya, així com avaluar els resultats dels trasplantaments per a la presa de decisions clíniques i administratives.

Els vostres òrgans poden completar una vida. Per manifestar la vostra voluntat de ser donant d’òrgans el primer que cal fer és comunicar-ho als familiars i amics més propers. Fer-se el carnet de donant i portar-lo amb la documentació personal ajuda a refermar i testimoniar la decisió, no compromet a la persona sol·licitant i se’n pot desfer en qualsevol moment si es canvia d’opinió. Podeu obtenir el carnet gratuïtament a la web de l’OCATT.

Qualsevol persona pot ser donant potencial, sempre que en vida no s’hagi manifestat en contra de la donació. També podeu deixar-ne constància a través de la pàgina web La Meva Salut, apartat “Voluntats i donacions”. Serà visible a la vostra història clínica, des de la Història clínica compartida de Catalunya (HC3) i d’aquesta manera els professionals de la salut tindran coneixement de la vostra voluntat de ser donant.

Per a més informació consulteu el Canal Donació i transplantaments del Catsalut.

Com fer les voluntats anticipades2021-10-30T12:44:22+01:00

Les voluntats anticipades són les instruccions que una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. També admet la possibilitat que la persona nomeni un representant que podrà actuar amb l’equip sanitari com a interlocutor, en cas que ella no estigui en condicions d’expressar la seva voluntat.

Les voluntats anticipades es recullen en un document de voluntats anticipades (DVA), regulat per la Llei 21/2000, de 29 de desembre.

Per a demanar informació, podeu adreçar-vos a la Treballadora social

Per a més informació

Com canviar de metge/infermera?2021-10-30T12:42:17+01:00

Adreceu-vos a la Unitat d’Atenció al Client i on omplireu el full de sol·licitud del canvi de metge i /o d’infermera.

Com demanar documentació clínica2021-10-30T12:41:53+01:00

Adreceu-vos a la Unitat d’Atenció al Client. Allà us facilitaran informes mèdics, resultats d’exploracions realitzades als centres o còpies de la història clínica.

Per a més informació: uac@fhp.cat

Com demanar un justificant2021-10-30T12:40:30+01:00

Si necessiteu un justificant d’assistència, sol·liciteu-lo al Servei d’Admissions en sortir de la vostra visita.

Els centres

CAP Puigcerdà

Plaça de Santa Maria, 1
17520 Puigcerdà
Tel. 972 88 01 50

Laborables de dilluns a divendres, de 8 a 20h. Dissabtes i diumenges consulta d’infermeria amb cita prèvia de 9 a 11h.

CAP Bellver de Cerdanya

Avinguda Pere Sicart, 1
25720 Bellver de Cerdanya
Tel. 973 51 03 15

Laborables de dilluns a divendres, de 8 a 15h. Dissabtes i diumenges consulta d’infermeria amb cita prèvia de 12 a 14h.

Consultori local Alp

Carrer Cadí, 17
17538 Alp
Tel. 972 89 03 81

Laborables de dilluns a divendres, de 9 a 13h.

Consultori local Ger

Carrer del Rec, 2
17539 Ger
Tel. 972 894108

Laborables de dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 13h. Dimarts i dijous de 9 a 11h

Consultori local Llívia

Carrer Raval, 2
17527 Llívia
Tel. 972 14 62 13

Laborables de dilluns a divendres, de 9h a 13h.

Consultori local Prullans

Pl. de Cerdanya, s/n
25727 Prullans
Tel. 973 51 02 55

Tercer dilluns de cada mes, de 9 a 11h.

Consultori local Prats i Sansor

Carrer Barri, 9-11
25721 Prats i Sansor
Tel. 972 89 05 94

Primer dimecres de cada mes, de 9 a 11h.

Consultori local Fontanals de Cerdanya

Pl. de les Escoles, 1
17538 Fontanals de Cerdanya
Tel. 972 89 03 81

Primer dilluns de cada mes, de 12 a 13h

La nostra missió

Descarrega la missió de la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Go to Top