La població de Puigcerdà i de tota la comarca de la Cerdanya ja tenen a la seva disposició un nou servei de dermatologia proporcionat per Cerdanya Salut, que compta amb el prestigi de la Fundació Hospital de Puigcerdà. El nou servei sanitari per als ciutadans de la Cerdanya va a càrrec de la doctora Laura Marquès, dermatòloga amb una àmplia experiència tant en l’àmbit sanitari públic com privat.
La doctora Marquès ha exercit a la xarxa pública hospitalària de la Cerdanya des del 2011, així com a la de la Cerdanya Francesa i del Capcir, on atén pacients des del 2014. Llicenciada en Medicina a La universitat de Barcelona va iniciar la seva trajectòria mèdica a l’Hospital Clínic de Barcelona i va fer l’especialitat de Dermatologia, posteriorment va realitzar el doctorat a la Clínica Universitària de Navarra. Actualment, la doctora que encapçala el nou servei de dermatologia a la Cerdanya, exerceix també a Girona i és professora associada de la Universitat de Girona (UdG).

Tractament dermatològic a la Cerdanya

La nova unitat de dermatologia a la Cerdanya té com a objectiu un abordatge integral de la dermatologia: tractament de les malalties cutànies tant adultes com pediàtriques, malalties del cabell i les ungles, dermatologia cosmètica i prevenció del fotoenvelliment, estudi de malalties de transmissió sexual, prevenció i tractament del càncer cutani, …. Per poder realitzar aquest servei amb èxit i amb una atenció integral, la consulta està equipada amb crioteràpia, electrocirurgia, dermatoscòpia i reuneix les condicions òptimes per realitzar cirurgia dermatològica.
En aquesta direcció i sota les millors condicions per l’atenció dermatològica, des del nou servei de dermatologia de la Cerdanya s’ofereixen les següents consultes subespecialitzades:

  • Dermatologia mèdica
  • Dermatologia pediàtrica (dermatitis atòpica, acne…)
  • Dermatologia estètica (com escollir la cosmètica més adequada a cada pell, peelings, eliminació de taques, tractament de cicatrius, …)
  • Dermatologia preventiva (revisió de pigues i taques, prevenció del càncer de pell,…)
  • Dermatologia al·lèrgica (estudi d’urticàries, dermatitis de contacte…)
  • Dermatologia quirúrgica i electrocirurgia (biòpsies, curetatges, coagulacions, extirpació de tumors, cirurgia d’estrip dels forats de les orelles , cirurgia d’ungles encarnades…). Col·laboració amb l’estudi de les mostres del Laboratori d’Anatomia Patològica Histolab.

Un servei consolidat i amb mútues

El servei de dermatologia de Cerdanya salut és un dels primers que es van incorporar i que han convertit a Cerdanya Salut en un centre mèdic de referència en atenció especialitzada privada a la comarca. I és que durant el seu any de naixement, al 2016, es va tancar amb un total de 2.600 visites, 1.800 proves complementàries, 100 revisions mèdiques laborals i 150 revisions esportives.
Per tal de facilitar el màxim possible a la població l’accés a aquesta atenció privada, Cerdanya Salut ha establert convenis amb mútues privades, com ADESLAS oferint serveis d’atenció especialitzada. A més, també s’han formalitzat convenis amb la Mútua Intercomarcal i la Unió de Mútues per tal de fer el seguiment dels accidents laborals i contingències comuns, abastint tota la comarca de la Cerdanya.