Un 15% de la població escolar, aproximadament, es veu afectada per trastorns d’aprenentatge que tenen una base neurobiològica i, sovint, un cert component genètic en infants que no presenten cap problema en les seves capacitats intel·lectuals. Per abordar aquesta qüestió a la comarca, Cerdanya Salut compta amb el grup Estímul, un grup de professionals de la Logopèdia, (Xus Ochoa i Neus Navarro) la Psicologia (Núria Montoro) i l’ Optometria (Laia Vila) que es coordinen per abordar un conjunt de patologies que necessiten, en moltes ocasions, un tractament multidisciplinari.

Tots els professionals del grup Estímul tenen una amplia experiència en trastorns d’aprenentatge i de llenguatge, i poden treballar amb el pacient de forma global, per tal de donar una resposta efectiva en tot moment. Tot i que, quan és necessari, també treballen a nivell individual en el cas que no sigui oportuna la multidisciplinarietat, entenent sempre al pacient com un tot.

Què tractem en la Unitat de Trastorns d’Aprenentatge i de Llenguatge?

Llavors, què es tracta des del grup Estímul? Els propis professionals, que es poden trobar ja a Puigcerdà, ho expliquen:

Els Trastorns específics de l’aprenentatge (TEAP) constitueixen un conjunt de problemes que interfereixen de manera important en el rendiment a l’escola, dificultant l’adequat progrés del nen i la consecució de les metes marcades en els diferents plans educatius.

Els més habituals són els que fan referència a l’adquisició de la lectura (Dislèxia), a l’escriptura o al càlcul. Moltes vegades, aquests tipus de dèficits específics van acompanyats d’altres trastorns de la parla o llenguatge, i fins i tot de conducta, (TDAH), així com problemes emocionals secundaris i alteracions en la dinàmica familiar.

No s’han de confondre els Trastorns específics de l’aprenentatge amb els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament. Els primers fan referència a problemes delimitats a àrees concretes (lectura, càlcul, etc.),sense presentar, dèficits en les altres àrees. Els segons (TGD) s’utilitzen per a designar problemes que afecten totes les àrees del desenvolupament infantil (conductual, comunicatiu, cognitiu, social, etc.).

Les intervencions terapèutiques que realitzem es fan en coordinació amb les famílies i les institucions relacionades ( escoles, EAP…)

El bon pronòstic depèn de la detecció i tractament precoç i de la bona adaptació a l’escola. El tractament que oferim té com a objectiu que els nens, malgrat tenir una dificultat especifica en alguna àrea d’aprenentatge, puguin adquirir els coneixements necessaris i evitar el fracàs escolar.

Per tant, des de Estímul s’ofereix una àrea d’assistència específica en els trastorns de l’aprenentatge i del llenguatge. La seva finalitat és l’avaluació, diagnòstic i tractament d’aquests trastorns.

Valoracions psicomètriques per diagnosticar diferents trastorns i capacitats.

  • Capacitat intel·lectual (CI)
  • Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat ( TDAH)
  • Trastorns d’ aprenentatge ( dislèxia, discalcúlia, disgrafia, disortografia…)
  • Trastorns del llenguatge (retràs de llenguatge o parla, Trastorn Específic del Llenguatge…)

Així, Cerdanya Salut omple un buit més en l’atenció, ara centrant-se en els casos que requereixen una atenció específica pels trastorns esmentats. A través d’aquesta pròpia web es pot trobar el contacte per acudir al grup Estímul a Puigcerdà.