La Fundació Àliga Associació Ceretana d’Ajut i Suport en el Càncer (Àliga Acasc) ha fet una donació a la Fundació Hospital de Puigcerdà d’un dermatoscop que “s’utilitzarà en l’Atenció Primària i servirà per a la detecció precoç de lesions a la pell que poden ser malignes. Els responsables mèdics de l’ens que gestiona l’Ajuntament de Puigcerdà han explicat que «la dermatoscòpia és una tècnica no invasiva senzilla, eficaç i ràpida que s’utilitza per diagnosticar lesions cutànies benignes i malignes, observant estructures de la pell que no són identificables amb una exploració visual. És una eina imprescindible per a la detecció del càncer de pell des de la primera consulta amb el metge d’atenció primària”. El passat mes de febrer es va celebrar l’acte oficial de la donació que beneficiarà a tots els habitants que tenen com a centre de referència la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Cóm funciona el Dermatoscop?

El dermatoscop que ja està a la Fundació Hospital de Puigcerdà (FHP) és una lupa de 10 a 30 augments que porta incorporada una font d’ il·luminació i permet veure la lesió i registrar les imatges digitalment per fer el seguiment de la seva evolució o consultar amb d’altres especialistes. Aquest procediment es fa a la consulta mèdica quan es té la sospita de lesió cutània amb un protocol establert. A més,És una tècnica no presenta contraindicacions i no provoca cap lesió ni molèstia en l’usuari.

L’associació Àliga ja va donar un aparell per tractar el càncer de mama

No és el primer cop que l’associació fa una donació a la Fundació Hospital de Puigcerdà, ja a l’any 2016 aquesta associació va donar un aparell per tractar el limfedema a Puigcerdà, un tractament que fins llavors s’havia de fer a Manresa. L’aparell redueix el líquid limfàtic que acumulen algunes dones a les quals s’han extret els ganglis, de manera que és molt important en el tractament posterior a la cirurgia d’un càncer de mama. L’aparell també serveix per al tractament d’úlceres i llagues, i per a altres patologies dermatològiques o circulatòries.

Durant el 2017, gràcies a aquest aparell es van realitzar més de 100 sessions que van millorar l’edema de l’extremitat superior i la qualitat de vida dels pacients, derivada també de la proximitat al rebre a la Cerdanya un tractament que sense la donació de l’Àliga no hagués estat possible. Ja en el moment de la donació.

L’alcalde de Puigcerdà i president de la Fundació Hospital de Puigcerdà, Albert Piñeira, es va mostrar molt satisfet de la donació del nou aparell i va insistir que “és un luxe que Puigcerdà pugui disposar d’una màquina com aquesta perquè suposarà una millora assistencial claríssima i evitarà a les pacients de limfedema haver de desplaçar-se a Manresa, la qual cosa també suposarà una millora en la qualitat de vida de les pacients”. L’aparell va quedar instal·lat a la unitat de rehabilitació de la residència i es va realitzar una formació al personal corresponent per poder utilitzar-lo correctament.