Aquestes noves incorporacions s’inclouen dintre del pla d’enfortiment d’Atenció primària. Ambdues professionals treballaran amb l’equip, enfocant la seva tasca a la salut comunitària.

La figura del Dietista-Nutricionista desenvoluparà tasques de prevenció de malalties associades a una mala alimentació, així com de promoció d’hàbits alimentaris saludables i sostenibles i d’una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc i de malaltia, preferències, recursos socioeconòmics, culturals, i especialment adreçades als col·lectius que més ho necessiten.

El programa de benestar emocional i salut comunitària a l’atenció primària, de las ma de la psicòloga,  vol esdevenir una eina eficaç per situar i enllaçar totes les actuacions de promoció del benestar emocional, i de  prevenció i detecció de situacions de risc i  de signes d’alerta de patiment mental.