Formen part d’un programa que promocionarà una alimentació adequada que ajudi a millorar la qualitat de vida de la població

S’estendran arreu del país per prevenir i tractar problemes associats a una mala alimentació, promovent hàbits alimentaris saludables, especialment als col·lectius que més ho necessiten

A Catalunya el problema de salut relacionat amb els hàbits alimentaris més prevalent és l’obesitat, ascendent en els països de renda més elevada.

L’alimentació té un paper transcendental en la salut de les persones i en la seva qualitat de vida. De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que alguns dels principals factors de risc per a la salut com ara la hipertensió, la hipercolesterolèmia, el sobrepès i l’obesitat, el dèficit de ferro o l’excés de consum d’alcohol estan relacionats amb l’alimentació.

Conscient d’això, el Departament de Salut fa ara un pas més per millorar la salut nutricional de la població de Catalunya. És gràcies al nou Programa per a la promoció d’una alimentació saludable i la prevenció i abordatge de malalties a l’atenció primària i comunitària, que com a principal novetat preveu incorporar la figura del dietista nutricionista als equips d’atenció primària (EAP) d’arreu del país. Tot plegat, per ajudar a canviar conductes relacionades amb l’alimentació que millorin la nutrició poblacional.

En concret, el programa preveu incorporar un professional dietista nutricionista per cada 50.000 habitants. Amb aquesta planificació, es calcula que aproximadament 150 dietistes nutricionistes s’incorporaran al sistema durant aquest any 2022. De fet, fins ara ja s’ha incorporat més de 50 professionals que donen servei a més de 80 EAP. El programa ha comptat, des de bon començament, amb el suport del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCAT).

En la presentació del programa, aquest matí al CAP Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha destacat que l’atenció primària i comunitària és “protagonista” en la promoció d’aquests hàbits alimentaris saludables i ha emfatitzat que aquest programa suposa un impuls a aquestes accions i un reforç a la tasca que duen a terme els seus professionals, vista l’evolució creixent dels factors de risc. “Es un pas més en la incorporació demandada i necessària de nous perfils professionals a l’atenció primària, en el marc del seu pla d’enfortiment, que aportarà una visió complementària i potenciarà el seu vessant d’atenció comunitària, alhora fent-la més resolutiva davant les necessitats de salut que se’ns plantegen”, ha subratllat el conseller. Per últim, el titular de Salut ha vinculat aquest programa al Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, que incideix en la prevenció de la malaltia, en la promoció de la salut i en l’acompanyament de les persones. “La primària sempre s’ha obert a la comunitat, però amb reforços com aquests ho farem encara més”, ha conclòs.

Els objectius del programa
A grans trets, el programa s’enfoca a reforçar la tasca que actualment fan els professionals d’atenció primària i comunitària en promocionar l’alimentació saludable en la població general, però sobretot en la que presenta més vulnerabilitat socioeconòmica. A més, també vol reforçar l’abordatge d’aquelles persones que presenten algun factor de risc o condició de salut que fa necessària adaptar la seva dieta habitual.

“Fa anys que des d’infermeria fem accions de prevenció i promoció de la salut amb un enfocament comunitari i abordant-les de forma disciplinar. Ara, però, aquesta nova figura necessària i desitjada esdevé una injecció més, que concretarà i millorarà l’atenció ja encetada amb el seu propi coneixement i expertesa”, ha explicat la infermera i adjunta a la direcció del CAP Santa Rosa, Maite Escudero.

Les tasques d’aquest nou professional s’adrecen a prevenir i tractar problemes associats a una mala alimentació, promovent hàbits alimentaris saludables i sostenibles i una alimentació adaptada a les condicions particulars, de risc i de malaltia o de recursos socioeconòmics, per exemple, i especialment als col·lectius que més ho necessiten. La manera de fer-ho serà treballant de forma multidisciplinària amb la resta de professionals de l’EAP i en col·laboració amb els equips de salut pública i la comunitat. Destaca, també, el paper del personal d’infermeria com a referent de alimentació saludable i la coordinació entre nutricionista i infermeria.

Per tant, el dia a dia d’aquests professionals consistirà, per exemple, en donar suport a als altres professionals de l’EAP, respondre interconsultes, atendre grupalment casos derivats i, només en casos puntuals complexos amb necessitats específiques, prestant atenció individual En aquest sentit, no tindran una població assignada, però sí actuaran també a l’àmbit comunitari: per exemple, en es espais per a joves, centres cívics o residències, així com també donant suport al professional d’infermeria del programa Salut i Escola. Per últim, també hauran de tenir temps per a fer investigació, docència i recerca relacionada amb el seu àmbit de treball.

Per a Lara Arnau, nutricionista d’aquest programa, el programa servirà per aportar valor, promoure l’apoderament i l’educació de la població per adquirir hàbits d’alimentació saludable. “Treballarem interdisciplinàriament dins dels EAP, reforçant la tasca que ja duen a terme les infermeres i altres membre de l’equip en aquest àmbit concret”. Per últim, Vanessa Pérez, infermera referent de Salut i escola del CAP Santa Rosa, s’ha mostrat satisfeta pel fet que amb aquest programa “s’enforteixi i s’ampliï la nostra activitat: això suma, suma professionals i suma coneixement, per arrencar de nou l’atenció comunitària, que identifica què necessita la població i quines activitats son les més adients”.

L’obesitat, el gran problema
A Catalunya el problema de salut relacionat amb els hàbits alimentaris més prevalent és l’obesitat i és una tendència ascendent en els països de renda més elevada. Segons dades de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2020, a Catalunya el 17% de la població entre 18 i 74 anys presenta obesitat i la prevalença augmenta amb l’edat. L’obesitat és també molt freqüent en la infància i l’adolescència, i un 11,7% de la població entre 6 i 12 anys presenta obesitat (14,1% en nens i 9,3% en nenes).

L’obesitat té un origen multifactorial, comporta un augment de la morbimortalitat i és un factor de risc per desenvolupar altres patologies com ara la diabetis mellitus de tipus 2 , hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, artrosi i alguns càncers. De fet, diversos estudis associen sobrepès i obesitat amb un augment de la mortalitat.

A Catalunya, l’atenció primària i comunitària és protagonista en promoure hàbits alimentaris saludables i prescrivint pautes dietètiques adequades a situacions específiques associades a patologies que les requereixin. Per tant, la promoció de la salut i l’educació per a la salut ja s’inclou en aquesta cartera de serveis, en tant que, infermeres d’atenció primària sobretot, però també metges de família, pediatres i altres professionals desenvolupen activitats en aquest sentit als EAP, als CAP i a la comunitat.