Inverteix uns 10 milions d’euros en oferir una vacuna que fins ara no estava inclosa entre les finançades públicament a Catalunya

S’administra en infants nascuts a partir d’aquest 2022, amb tres dosis: als 2, 4 i 12 mesos

Catalunya és de les poques comunitats autònomes en incloure al calendari aquesta vacuna que protegeix contra una malaltia poc incident però que pot arribar a ser molt greu

Nota de premsa:

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/419011/salut-inclou-vacuna-contra-meningococ-b-al-calendari-vacunacions