• Aquest sistema, pioner a l’Estat, té l’objectiu d’adaptar la vigilància sentinella a la situació epidemiològica actual i permet integrar la informació recollida als centres d’atenció primària, als hospitals, als laboratoris i a salut pública .
  • Permetrà fer un retorn dels resultats dels laboratoris als professionals i visualitzar aquests resultats en una web amb dades obertes, operativa properament, que s’actualitzarà setmanalment durant tot l’any.

Nota de premsa

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420188/catalunya-posa-marxa-sistema-vigilancia-reforcada-al-seguiment-dels-virus-respiratoris-responsables-grip-covid