L’atenció primària i comunitària és un pilar fonamental del sistema sanitari català. Per aquest motiu, el Departament de Salut la considera una prioritat i ha engegat un conjunt d’accions estratègiques com ara la creació del Consell Assessor de l’Atenció Primària i Comunitària, la incorporació de nous perfils professionals o l’augment del pressupost que s’hi destina.

Més informació en la següent nota de premsa

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/420282/nou-consell-assessor-latencio-primaria-comunitaria-apic-enfortira-donara-resposta-noves-necessitats-assistencials-dels-cap