En aquesta Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, la Fundació ha rebut l’acreditació del nivell BRONZE dins la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum.

Aquesta acreditació correspon al període 2018-2021 i té validesa fins al 2025, les acreditacions es renoven actualment cada 4 anys.