A finals de juny vam inaugurar el nostre galliner amb un parell de gallines ponedores i els pollets d’una d’elles, i ja el primer dia ens van obsequiar amb un ou.

Alguns residents experts ens donen els primers consells i comencen les labors de manutenció de les noves inquilines i la neteja del galliner.