El projecte europeu permet dispensar medicaments a través de receptes electròniques.

El Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya activen la interoperabilitat europea i connecten Catalunya amb altres països de la Unió Europea per dispensar medicaments. El projecte preveu dispensar medicaments a les oficines de farmàcia de Catalunya i, a la vegada, que es puguin dispensar medicaments equivalents de prescripcions fetes a Catalunya en altres països. Per accedir a aquest servei, les prescripcions s’han de fer mitjançant el sistema de recepta electrònica del SISCAT.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/431222/salut-consell-collegis-farmaceutics-catalunya-incorporen-interoperabilitat-recepta-europea-catalunya