Demà 17 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, impulsat per l’OMS amb la finalitat de promoure accions per fomentar la seguretat a l’atenció de la salut de les persones.

La campanya d’aquest any vol fer èmfasi en el fet que els medicaments de vegades causen greus danys si s’emmagatzemen, prescriuen, dispensen o administren de forma incorrecta o si es controlen de forma insuficient.

Objectius del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2022:

AUGMENTAR la conscienciació mundial sobre l’elevada càrrega de danys derivats d’errors de medicació i pràctiques de medicació poc segures, i ADVOCAR per una acció urgent per millorar la seguretat de la medicació.

IMPLICAR les principals parts interessades i els associats en els esforços per prevenir els errors de medicació i reduir els danys relacionats amb la medicació.

EMPODERAR els pacients i les famílies perquè s’impliquin activament en l’ús segur dels medicaments.

AMPLIAR l’aplicació del repte mundial de l’OMS per la seguretat del pacient: Medicació sense danys.