Procés de selecció intern / extern d’infermera d’atenció primària d’adults per l’Àrea Bàsica de Salut Cerdanya.

Les persones interessades poden enviar una carta argumentant la seva motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un breu currículum vitae i aportant la documentació acreditativa (títol, cursos, …), fins el dia 21 de novembre de 2022 (inclòs) al Departament de Recursos Humans o a través del correu electrònic rrhh@fhp.cat