Formació sobre el cribratge de retinografia diabètica a la FHP per a metges d’atenció primària impartida per la CAMFIC