El passat 26 d’octubre va entrar en funcionament la nova planta de plaques solars  fotovoltaiques a la Residència de Puigcerdà. La instal·lació inicial està preparada per assumir un consum pic de 120 kw per a possibles ampliacions, tot i que la potència instal·lada actualment és de 66,3 Kw que, segons els càlculs realitzats, és la potència màxima assumible per fer autoconsum a l’actualitat.

Com a referència de l’estalvi que han generat aquest passat mes de novembre cal dir que dels 12,04 MWH consumits durant tot el mes, 4,81 MWH han estat produïts per les plaques fotovoltaiques i els altres 7,23 MWH han estat subministrats per la companyia elèctrica, el que traduït a percentatge ens dona un estalvi d’un 39,53 %. Aquest percentatge millorarà a mesura que avancem cap a la primavera/estiu ja que ara es l’època més desfavorable en quant a insolació.

La inversió inicial d’aquest projecte és de 69035 € + impostos, aquest import es pot veure modificat a la baixa ja que hem tramitat una subvenció específica per aquests tipus d’instal·lacions a través de l’Institut Català d’Energia. Segons l’evolució per l’augment dels preus en els mercats energètics, es preveu l’amortització total de la inversió en 24 mesos.