Les persones interessades poden enviar una carta argumentant la seva motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un breu currículum vitae i aportant la documentació acreditativa (títol, cursos, …), fins el dia 8 de febrer de 2023 (inclòs) al Departament de Recursos Humans o a través del correu electrònic rrhh@fhp.cat