Dissabte dia 4 de març és el Dia Mundial de l’Obesitat, cal recordar que és un del problemes de salut que causa més complicacions a curt i a llarg termini.

Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), les xifres són molt altes, un 60% dels adults i un de cada 3 infants, presenta sobrepès o obesitat, a tot el planeta. L’OMS va fixar l’objectiu de reduir aquestes xifres per a l’any 2025, fet que es veu molt lluny d’assolir actualment.

Els riscos de patir sobrepès o obesitat, són la causa de la gran part de malalties cròniques de la societat actual, com la diabetis tipus 2, problemes cardiovasculars, problemes musculoesquelètics, hipercolesterolèmies, entre altres, aquestes malalties augmenten la morbiditat i la qualitat de vida dels pacients. També l’obesitat pot ser precursora de malalties degeneratives, càncer o problemes intestinals crònics.

És imprescindible actuar a nivell de prevenció , educació nutricional, evitant la vida sedentària. El consum excessiu de sucres, processats i menjar ràpid, fa que la societat empitjori la salut i com a conseqüència, hi hagi un augment de pes. Cal una actuació a nivell de societat, per adquirir hàbits saludables a nivell global, alimentaris, d’activitat física, de bon descans i gestionar bé el control de l’estrés. Aquesta actuació és imprescindible, tant en edat adulta, com edat infantil i adolescent.

Des de l’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya, treballem amb un grup multidisciplinar, per ajudar a millorar els paràmetres de sobrepès i obesitat de la nostra comarca.