El Departament de Salut ha posat en marxa un nou sistema que permet a la ciutadania disposar d’un resum de dades de les seva història clínica. El projecte porta per nom “Dades de salut per compartir-Blue Button”, i es pot trobar a La Meva Salut.

Les dades que es recullen i codifiquen com a resum del pacient són les que ha marcat la Unió Europea per a tots els sistemes de salut europeus, garantint l’accés a la informació de salut amb portabilitat digital i la interoperabilitat entre sistemes de salut: diagnòstics, tractaments, vacunes, resultats de proves i al·lèrgies. A Catalunya, a més, actualment es poden descarregar també les altes mèdiques, i en el futur s’ampliarà la informació disponible.

https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticies/230427-Catalunya-posa-marxa-projecte-Dades-salut-compartir