Des de l’1 d’abril de 2023, els treballadors deixen de tenir l’obligació de presentar els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta mèdica a la seva empresa; la gestió de les incapacitats temporals (IT) generades per ingrés hospitalari es gestionen des del mateix hospital, a través d’una plataforma integrada al sistema d’informació del centre; un cop el pacient està ingressat, l’administració del centre recull la informació requerida per gestionar la IT. Si el pacient segueix ingressat 7 dies després del primer dia que va faltar a la feina, el comunicat de confirmació es genera automàticament i té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació es gestionen a l’atenció primària i el seguiment dels pacients correspon als metges o metgesses de família.

Els objectius d’aquest canvi són agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus, desburocratitzar el sistema i millorar l’experiència del pacient i el seu entorn.