Es convoquen 2 places d’auxiliar d’infermeria a la Residència de Puigcerdà

  1. Auxiliar d’infermeria corretorns psicogeriatria 100% de jornada.
  2. Auxiliar d’infermeria corretorns psicogeriatria 100% de jornada.

Les persones interessades poden enviar una carta argumentant la seva motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un breu currículum vitae i aportant la documentació acreditativa (títol, cursos, …), fins el dia 8 de juny de 2023 (inclòs) al Departament de Recursos Humans o a través del correu electrònic rrhh@fhp.cat