Adreceu-vos a la Unitat d’Atenció al Client. Allà us facilitaran informes mèdics, resultats d’exploracions realitzades als centres o còpies de la història clínica.

Per a més informació: uac@fhp.cat