El transport sanitari no urgent es fa, preferentment, amb transport col·lectiu, excepte que el metge indiqui el contrari. El servei d’Admissions s’encarregarà de sol·licitar el servei a l’empresa que gestiona el transport sanitari.

Per a més informació