La targeta sanitària individual (TSI) identifica i acredita els ciutadans com usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. És gratuïta i facilita l’accés als centres de la xarxa sanitària pública. També permet obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut a la farmàcia. És personal i intransferible.

Per demanar-la o renovar-la, adreceu-vos a la Unitat d’Atenció al Client del vostre Centre d’Atenció Primària.

Per a més informació