L’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT), del Servei Català de la Salut, és responsable de planificar, ordenar i coordinar qualsevol activitat relacionada amb l’extracció, conservació, distribució, transplantament i intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya, així com avaluar els resultats dels trasplantaments per a la presa de decisions clíniques i administratives.

Els vostres òrgans poden completar una vida. Per manifestar la vostra voluntat de ser donant d’òrgans el primer que cal fer és comunicar-ho als familiars i amics més propers. Fer-se el carnet de donant i portar-lo amb la documentació personal ajuda a refermar i testimoniar la decisió, no compromet a la persona sol·licitant i se’n pot desfer en qualsevol moment si es canvia d’opinió. Podeu obtenir el carnet gratuïtament a la web de l’OCATT.

Qualsevol persona pot ser donant potencial, sempre que en vida no s’hagi manifestat en contra de la donació. També podeu deixar-ne constància a través de la pàgina web La Meva Salut, apartat “Voluntats i donacions”. Serà visible a la vostra història clínica, des de la Història clínica compartida de Catalunya (HC3) i d’aquesta manera els professionals de la salut tindran coneixement de la vostra voluntat de ser donant.

Per a més informació consulteu el Canal Donació i transplantaments del Catsalut.