Per poder accedir als serveis de l’Hospital de dia del Centre Sociosanitari cal que l’Equip Avaluador Interdisciplinari Ambulatori (EAIA) recomani l’entrada del pacient. Per fer-ho es basa en l’informe del metge especialista o del Centre d’Atenció Primària.