Les sol·licituds del Servei Català de la Salut les envien directament els centres prescriptors al correu específic de rehabilitació: rehabilitacio@fhp.cat, qui després de comprovar la complexitat i prioritat de la patologia programa al pacient per visita amb el metge rehabilitador.

Per accedir des de les diferents mútues, el circuit és el mateix.