Per accedir als serveis d’atenció sociosanitària és indispensable la indicació del professional assistencial de la xarxa sanitària pública o privada. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.