Tots excepte la perruqueria i podologia, ja que són serveis opcionals; però el seu cost és reduït.