És el web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut, serveis i inclou també la informació que s’ha generat per l’atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics. També permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur.

Per garantir la seguretat i la confidencialitat en l’accessibilitat a les dades, només hi tindran accés les persones de 16 anys o més que disposin de la targeta sanitària individual (TSI) i un certificat digital o un codi d’usuari que es demana al CAP. Us podeu adreçar a la Unitat d’Atenció al Client .

Per a més informació