Si, sempre que hi hagi espai suficient per moure’s sense dificultat. Seguint aquesta premissa, també podrà endollar la seva nevera i TV.