El temps d’ingrés variarà en relació a les vostres necessitats d’atenció especialitzada i als objectius terapèutics individuals.
Per qualsevol dubte tindrà contacte directe amb l’equip assistencial.