Els principals centres prescriptors són l’Àrea Bàsica de Salut de Cerdanya i l’Hospital de Cerdanya.

I des de les mútues el seu metge especialista realitza la derivació al nostre Servei de Rehabilitació.