Si, haurà de continuar pagant per mantenir la reserva de la plaça i l’habitació.