La Meva Salut

És el web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut, serveis i inclou també la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics. També permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur. Per garantir [...]

Com demanar el transport sanitari

El transport sanitari no urgent es fa, preferentment, amb transport col·lectiu, excepte que el metge indiqui el contrari. El servei d’Admissions s'encarregarà de sol·licitar el servei a l'empresa que gestiona el transport sanitari. Per a més informació

Com actualitzar les dades personals

És molt important que tingueu actualitzades les vostres dades personals, ja que és la manera que tenim de contactar amb vosaltres i informar-vos de les visites i intervencions programades. Les podeu actualitzar al Servei d'Admissions de la Fundació Hospital de Puigcerdà.

Com demanar la baixa

Heu de demanar cita amb el vostre metge de capçalera del Centre d'Atenció Primària, que és el professional autoritzat per fer-vos el document de baixa de malaltia comuna.

Com demanar la targeta sanitària individual (TSI)

La targeta sanitària individual (TSI) identifica i acredita els ciutadans com usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. És gratuïta i facilita l'accés als centres de la xarxa sanitària pública. També permet obtenir els medicaments finançats pel Servei Català de la Salut a la farmàcia. És personal i intransferible. Per [...]

Com fer-se donant d’òrgans i teixits

L'Organització Catalana de Transplantaments (OCATT), del Servei Català de la Salut, és responsable de planificar, ordenar i coordinar qualsevol activitat relacionada amb l’extracció, conservació, distribució, transplantament i intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya, així com avaluar els resultats dels trasplantaments per a la presa de [...]

Com fer les voluntats anticipades

Les voluntats anticipades són les instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar [...]

Com demanar documentació clínica

Adreceu-vos a la Unitat d'Atenció al Client. Allà us facilitaran informes mèdics, resultats d'exploracions realitzades als centres o còpies de la història clínica. Per a més informació: uac@fhp.cat

Go to Top